Handelsbetingelser

Vilkår for donationer

Disse betingelser er gældende for alle donationer, der indbetales via papegøjehotellet.dk.

Indsamler

Indsamlingen foretages af støtteforeningen:

Papegøjehotellet
Lille Bakkevej 2

4700 Næstved

Varer

Der er ingen af de produkter, som papegøje hotellet sælger i shoppen, som du kan modtage fysisk. Med din donation/køb sikrer du, at pengene går til støtte af dyrene på Papegøje hotellet. Køb af f.eks. besøgsgårds årskort og andre betalte oplevelser er således også en donation, da beløbet er målrettet og går ubeskåret til vores dyr.

Medlemskaber

PAPEGØJEHOTELLET Støtteforening Medlemskab. Gælder som et besøgskort for 2 personer inklusive kortholderen. Årskortet er personligt og kan ikke lånes ud.

Du kan på papegøjehotellet.dk tegne et medlemskab eller et fadderskab og gennem dette støtte angivne formål. Medlemskabet er et fast årligt beløb og tegnes for et år af gangen ved at indbetale det anførte beløb på websitet. Fadderskab er et fast månedligt beløb.

Ved køb af medlemskab eller fadderskab godkender du, at støtteforeningen må trække det aftalte beløb på dit betalingskort periodevis for hver betalingsperiode i overensstemmelse med det valgte medlemskab, så længe medlemskabet løber.

Medlemskabet fornyes automatisk. Støtteforeningen er alene berettiget til at gennemføre betalingstransaktioner på abonnementsbeløbet for den kommende medlemskabsperiode. Eventuelle yderligere beløb skal særskilt godkendes af kunden.

Efter hver enkelt gennemført betalingstransaktion fremsendes kvittering til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af medlemskabet.

Indgåede medlemskabsaftale er gældende, indtil den opsiges af Papegøjehotellet eller dig som kunde. Medlemskabet kan ikke opsiges i perioden og der tilbagebetales derfor heller ikke beløb. Opsigelse af medlemskabsaftaler, fornyelse og sletning af kortoplysninger foretages ved at kontakte Støtteforeningen på kontaktformular på hjemmesiden. Opsigelse af abonemnter skal ske senest en måned før udløb.

Bliver dit kort lukket, fordi du har fået et nyt eller af anden årsag, vil din betaling ikke kunne gennemføres og dit medlemskab vil blive deaktiveret, indtil betalingen kan gennemføres. Vi sender dig en mail med betalingslink til fornyelse af medlemskabet.

Medlemskabet er bindende fra det øjeblik, hvor betaling for medlemskabet er gennemført. Kortholder er forpligtet til at betale det fulde beløb for hele den valgte abonnementsperiode og efterfølgende perioder, med mindre abonnementet i mellemtiden er opsagt, jf. ovenstående regler for opsigelse. 

Den årlige abonnementspris er oplyst ved aftalens indgåelse og kan fra støtteforeningen ændres på foreningens generalforsamling, der afholdes en gang årligt. Varsel om ændret abonnementspris fremsendes til den e-mail adresse, der er oplyst ved opstart/køb af abonnementet.

Fortrydelsesret

Støtteforeningen er en almen velgørende forening og vi er derfor ikke omfattet af Forbrugeraftaleloven, og da der er tale om en donation, er dit køb ikke omfattet af den sædvanlige 14 dages fortrydelsesret efter Forbrugeraftaleloven.

Betaling og sikkerhed

Der tilbydes betaling gennem MobilePay Online og kreditkort via hjemmesiden. Vi anvender Clearhaus og Stripe til at gennemføre betalinger på papegøjehotellet.dk. Data, som du sender i forbindelse med brug af MobilePay Online og brug af kredit kort, er krypterede, og det er kun Clearhaus og Stripe, der kan læse dem. Hverken støtteforeningen eller andre har mulighed for at læse data. Vi trækker beløbet på det valgte kort. Der kan aldrig trækkes et større beløb end det, du har godkendt ved købet.

Kvittering

Ved donation vil der blive fremsendt en kvittering på den anførte e-mail adresse.

Ved køb af oplevelser/medlemskaber/fadderskab vil der ligeledes blive fremsendt en ordre bekrælftelse til den anførte e-mail adresse.

Vi anvender ikke e-mail adresser til anden kommunikation medmindre, der aktivt er givet accept hertil.

Brug af cookies

Papegøjehotellet gør brug af cookies. Cookies bruges bl.a. under flowet, når du donerer et beløb, lægger det i kurven og betaler.

En cookie er en lille fil, som lagres på din computer, der indeholder en identifikation af computeren over for Papegøjehotellet. Cookies indeholder ikke personoplysninger i sig selv. Du kan i din browser fravælge cookies, hvilket dog vil forringe brugeroplevelsen. Vi deler aldrig cookies med andre.

Personoplysninger

Alle oplysninger indtastes på en krypteret side. Som bidragsyder er det også muligt at være anonym. De persondata, som du oplyser til Papegøjehotellet igennem denne hjemmeside behandles fortroligt og i henhold til Persondataloven. Papegøjehotellet videregiver ikke dine oplysninger til tredjepart uden dit samtykke.

Indtastede oplysninger i forbindelse med din donation gemmes i 5 år i forbindelse med foreningens regnskab. Vi gemmer kun de oplysninger, der er nødvendige, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mail. Oplysningerne videregives ikke til tredjepart og behandles naturligvis strengt fortroligt jf. Persondataloven.

Du har ret til at gøre indsigelser mod behandlingen af dine personoplysninger og få indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig. Henvendelse herom skal ske skriftligt til Papegøjehotellet via kontakt formular på siden.

Såfremt du opdager at de personoplysninger, du har indtastet i forbindelse med din donation, er fejlagtige eller vildledende, kan du kontakte Papegøjehotellet, der herefter sørger for at foretage rettelse af oplysningerne.

Ansvar

Papegøjehotellet tager forbehold for tryk- og skrivefejl og andre fejlagtige oplysninger på websitet.

Papegøjehotellet kan under ingen omstændigheder gøres ansvarlig for indirekte tab i form af mistet indtægt, mistet besparelse eller lignende, i forbindelse med brugen af Papegøjehotellet.dk

Papegøjehotellet eventuelle erstatningsansvar kan i intet tilfælde overstige prisen for det køb, der giver anledning til erstatningskravet.

Oplysning om klagemuligheder

Hvis du vil klage over dit køb, kan du indgive en klage via kontakt formular på hjemmesiden.